OTODAMA’18-’19~音泉魂~ (フェス) @大阪・泉大津フェニックス

https://shimizuonsen.com/otodama/1819/